Založ si blog

Slovenské železnice bohapusto klamú a diskriminujú východ a cestujúcich

To čo predvádzajú ZSSK voči svojim cestujúcim je niečo neskutočné, až by som povedal, že úmyselne likvidačné. To, že nám stiahli z východu nové vlaky a dali nám staré džady, kde ešte aj na vecku musíte dávať pozor, ktorým smerom idete a hlavne „štíte“ do tej doslova osranej trúby, cez ktorú vidíte až na koľajnice, aby ste neostali náhodou mokrí! Dezolátny stav vagónov, neustále meškanie. Jediným pozitívom sú sprievodcovia. Tých naozaj chválim a neraz im aj pomôžem s arogantnými cestujúcimi, aj keď už strácajú nádej, že ich dokážu zmeniť.
Na východe vraj nič nie je a ďalší amatérsky minister dopravy to ide obhajovať. Jednoducho odfajčili súkromného dopravcu a nemali adekvátnu náhradu. Vyhrali tender, ale nemali nič!!! Tak to stiahli z východu, lebo nám nič netreba! Dokonca ten puk čo hrdo prehlasoval, že vraj ak bude vlak meškať hodinu, tak vrátia 50% cestovného a ak dve hodiny tak vrátia plné cestovné!!! Tak vám napíšem ako vrátia cestovné!!! Bohapustá lož vedúcich predstaviteľov ZSSK v priamom prenose! Alebo žeby to znovu platilo len na tejto trati a na ostatných cestujúcich sa vykašlú???
Tak toto je iná priama diskriminácia!!!
Železnice sa správajú ako likvidátor verejnej dopravy. Pre cestujúcich sa už stáva takéto cestovanie problémom. Platiaci cestujúci chcú služby na úrovni a nie takého správanie vedenia. Ešte aj knihu sťažností stiahli z pokladní a môžete sa sťažovať len cez net a aj to bez potvrdzujúceho emailu. Proste absurdita nad absurditu.
Teraz ten príklad správania s k platiacemu cestujúcemu! Takých riaditeľov a vedúcich prepustiť na čele s ministrom, ak si nevedia vážiť cestujúcich nech to radšej nerobia. Rád sa správam ekologicky a využívam hromadnú dopravu, ak je adekvátna! Toto čo sa deje dnes, je odstrašujúcim príkladom pre slušných cestujúcich. Je to hanba ZSSK a ich absolútnemu nezvládaniu zákonov!
V skratke, vlak meškal a ja som žiadal preplatenie cestovného za použitie iného dopravného prostriedku pretože nasledujúci prípoj išiel až o dve hodiny.
Odpoveď ZSSK
Dobrý deň,
je nám naozaj ľúto, že pri využití našich služieb došlo k situácii, ktorá Vám skomplikovala cestovanie. Chcem Vás ubezpečiť, že skutočne rozumieme dôvodom, ktoré Vás viedli k spísaniu podania.
Z dôvodu odrieknutia vlaku Os 3305 (porucha hnacieho koľajového vozidla – HKV), bol vlak RR 767 vedený v úseku Trenčín-Žilina ako osobný vlak, čím došlo k zmeškaniu daného vlaku.
Vlak RR 767 prišiel do ŽST Kysak o 10.21 h (+42 min) a vlak Os 8510 odišiel zo ŽST Kysak o 9.53 h. Ak by čakal na zmeškaný vlak RR 767, bol by zo ŽST Kysak zmeškaný 31 minút, čím by došlo k strate prípojov pre cestujúcich, ktorí cestovali vlakom Os 8510, ako aj k zmeškaniu obratových vlakov a vlakov zmeškaných narušením sledov vlakov.
V zmysle pomôcky ku Grafikonu vlakovej dopravy – Čakacie časy a opatrenia pri meškaní vlakov, čakací čas je určený čas, ktorý čaká určitý vlak z dôvodu prestupu cestujúcich v prípade oneskorenia prípojného vlaku. Ak nie je pomôckou „Čakacie časy a opatrenia pri meškaní vlakov osobnej dopravy“ určené inak, čaká na prípojné vlaky osobný vlak 10 minút
Pri meškaní vlakov je ťažké vyhovieť všetkým zúčastneným v preprave, nakoľko vzniknuté situácie sú negatívne vnímané tak zo strany cestujúcich, v prípade nezabezpečenia prestupu, ako i cestujúcich v čakajúcich vlakoch, v prípade navýšenia základných čakacích časov.
Vlakvedúca vlaku uviedla, že v jej pridelených vozňoch sa cestujúci zaujímali o prestup v ŽST Kysak. Kontrolu cestovných dokladov v traťovom úseku Spišská nová Ves – Kysak vykonávala a žiadny cestujúci ju o poskytnutie informácie o prípojnom vlaku smer Prešov – Sabinov nepožiadal. Zároveň uviedla, že vo vlaku bola nízka frekvencia cestujúcich a vzhľadom na výšku meškania + 42 min vlaku RR 767 bolo zrejmé, že vlak Os 8510 čakať nebude, keďže nešlo o posledný spoj v daný deň na smer Sabinov.
Prepravný poriadok ZSSK (PP ZSSK) je plne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1371/2007 /ES/ o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave a nepojednáva o možnosti kompenzácie z dôvodu zníženia komfortu, meškania spoja, alebo zmeškania prípoja vo vnútroštátnej preprave. Odškodnenie je možné priznať iba v rozsahu stanovenom PP ZSSK. Z uvedeného dôvodu Vám nevzniká nárok na kompenzáciu.
Úprimne ma mrzia Vaše ťažkosti počas cestovania. Spolu s Vami si želám optimálnu dopravnú situáciu, aby nás vlaky prepravili do cieľa vždy bezpečne a včas. Za meškanie vlaku, stratu prípoja a celkovo negatívny dojem zo služieb našej spoločnosti sa Vám v mene ZSSK ospravedlňujem.

S pozdravom a želaním príjemného dňa
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Úsek obchodu | oddelenie zákazníckych podaní

Moja odpoveď
Vlak vedúca klamala, nebola pri mne a nekontroloval ma vaša pracovníčka na telefóne ma informovala, že nárok na preplatenie lístka do 10 € mám v takomto prípade. Ak má naozaj kontrolovala, musí byť vedený záznam o kontrole môjho lístka v danom spoji. Takže kto z vás teraz klame? Všetko je overiteľné. Tak sa nevyhovárajte! Dvojhodinové meškanie nie je málo. A vynechanie spoja! Prečo vaša pracovníčka na informáciách zvádzala? Budem sa ďalej sťažovať a nebojte sa, medializácia vás neminie! Ak máte takýto prístup k zákazníkom. Meškanie je vada neschopnosť a problém, nie moja.
Keďže odmietate preplatiť cestovné žiadam zaplatiť rozdiel cestovného, ktoré som nevyužil na danej trase Kysak – Sabinov vo výške obyčajného cestovného. Predplatené cestovné je forma lístku a pre vyše 40 minútové meškanie som bol nútený využiť iné cestovné prostriedky. Na vrátenie cestovného na danej trati mám plné právo …..
Odpoveď ZSSK
Vážený pán Ing. Huraj,
vlak R 767 Cassovia je zložený z deviatich vozňov, ktoré sprevádza dvojčlenný sprevádzajúci personál. Počas Vašej cesty Spišská Nová Ves – Kysak vlakvedúce vykonávali kontrolu cestovných dokladov, no nachádzali sa zrejme v iných častiach súpravy.
Referentka Kontaktného centra Vám poskytla chybnú informáciu ohľadom odškodnenia za využitie autobusového spojenia. Jej pochybenie bolo riešené v právomoci jej priameho nadriadeného. Zároveň bola upozornená, aby si z podania vzala ponaučenie a do budúcnosti eliminovala nedostatky podávaných informácií. Za podanie nesprávnej informácie sa Vám ospravedlňuje.

Trasa vlakov sa sleduje v rámci celého obvodu a preto dispečer niekedy vzhľadom na vývoj dopravnej situácie zvolí taký variant, s ktorým cestujúci nie je spokojný, pretože on zo svojho pohľadu nepozná všetky okolnosti a súvislosti, ktoré musí vlakový dispečer riešiť operatívne.
Vlak Os 8510 nebol v daný deň posledné vlakové spojenie zo ŽST Kysak na smer Sabinov, preto Vám opakovane uvádzam, že podľa PP ZSSK, ktorý je plne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1371/2007 /ES/ o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave, nie je možné Vami požadované odškodnenie priznať vo Váš prospech.
Keďže cena MAXI KLASIK je stanovená tak, aby zahrňovala nezanedbateľnú zľavu na cestovnom, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. nepristupuje k odškodneniu držiteľov uvedenej ponuky z dôvodu meškania vlakov. Odškodnenie v odôvodnených prípadoch má držiteľ ponuky MAXIKLASIK iba v prípade meškania komerčných vlakov v zmysle ustanovení Prepravného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pre IC vlaky na trase Bratislava – Košice a späť (PP ZSSK IC).
Za spôsobené ťažkosti sa Vám v mene ZSSK ešte raz ospravedlňujem. Verím, že v budúcnosti prebehne Vaša cesta bez komplikácií.
Moja odpoveď
Tak moment. Právo na vrátenie cestovného mám aj s predplatenou kartou, práve preto je zvýhodnená, že nestojí jedno euro. Jasne ste pochybili a mne nepatrí odškodné? Zaplatím si cestovné, ktoré neprecestujem pretože by som meškal dve hodiny, vážená pani, dve hodiny!!!! Ste normálni? Napíšte mi kontakt priamo na vášho nadriadeného! Čo ste to za spoločnosť! Zaplatím cestovné a nemôžem ho využiť pre vašu chybu! Ešte aj vaša pracovníčka ma zle informovala, tak teda kto tu klame. Ak by som cestovné neplatil a išiel na čierno, tak odo mňa vymáhate cestovné. Ja vám dopredu zaplatím za služby a nemôžem ich kvôli vašej chybe využiť! Toto čo má znamenať! Toto si už zaslúži médiá! V danej vyhláške sa nič nevraví o nevrátení cestovného z predplatného cestovného. Zľava nie je dôvodom nevrátenia nevyužitého cestovného! Žiaľ, budem sa ďalej sťažovať! No zbohom, takéto služby!!
Tak poďme na zákon a vaše porušenia ktoré ste urobili a to Spotrebiteľský zákon – tak som im vypísal čo všetko porušili.

Odpoveď ZSSK
Dobrý deň,
v prílohe Vám zasielam stanovisko riaditeľa OIK ZSSK a.s. po prešetrení Vášho opakovaného podania vo veci žiadosti o zaplatenie rozdielu cestovného za nevyužitú trasu Kysak – Sabinov, dňa 09.11.2020.

S pozdravom
Q-755_2020-OIK-SL

Matelko v US(Steel)A, zabudnutí šoféri SAD, sabinovský odpad a 333

15.05.2021

Pri tejto vláde už nestíha človek sledovať tie prúsery. Chudáci Košičania,0 pravdepodobne prišli o jednu z fabrík. Veď prečo by nepozvali súkromníci do USA analfabeta, ktorý si neprečíta žiadnu zmluvu a dá to na next time, last time? Pavlínka asi potrebovala nový železný trón a zapozerala sa do toho z GOT (Hry o tróny), tak svojho Matelka poslala do USA. Lieta si ako [...]

Kolíková chce vyvolať protesty proti vláde

12.05.2021

Fakticky má pravdu. Občianske nepokoje by mohli skrátiť volebné obdobie tejto katastrofálnej telenovely, ktorá sa práve vysiela na Slovensku. Pani Kolíková, ľudia majú právo meniť vládu nie vtedy, ak sa im niečo páči, ale hlavne, ak sa im nepáči! Pani Kolíková, ste úplne mimo reality! Myslel som si, že hlbšie sa padnúť nedá, ako v prípade našich posledných vlád, [...]

Referendum, šašo ministrom financií a chaos naďalej pokračuje

09.05.2021

Referendum je skutočne legitímne. Výhovorky typu, že majú tie podržtaštičky sedieť v parlamente 4 roky, lebo ich zvolili na štyri roky, je absolútny blud. Aj Hitlera demokraticky zvolili a kde to skončilo! Proti tyranii je nutné sa postaviť. Teraz nemyslím len koalíciu. Začínam pochybovať o správnosti volebného systému na Slovensku. Toľko amatérov a doslova iba [...]

Vladimír Lengvarský / Vakcína / Covid /

Zaočkovaní proti covidu by mali od 26. júna dostávať európske certifikáty

18.05.2021 18:42

Ľudia, ktorí budú tento týždeň zaočkovaní vakcínou proti covidu, by už mali dostávať tzv. prechodný certifikát. Tí, ktorí sa zaočkovali skôr, majú dostať možnosť vybaviť si ho dodatočne.

izrael palestína gaza štrajk protest

Generálny štrajk Palestínčanov a izraelských Arabov sprevádzali násilnosti

18.05.2021 18:04

Štrajk sa konal na protest proti izraelskej politike voči Palestínčanom, a to najmä najnovšej eskalácii napätia v pásme Gazy a Jeruzaleme.

Tibor Gašpar

Najvyšší súd predĺžil väzbu pre policajného exprezidenta Gašpara do 5. novembra

18.05.2021 17:09, aktualizované: 18:34

Rovnako ako Gašpar, ostanú vo väzbe aj ďalší policajní funkcionári.

Czech Republic Serbia

Zeman prijal Vučiča, ospravedlnil sa za bombardovanie Juhoslávie

18.05.2021 17:02

Český prezident Miloš Zeman udelil srbskému prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi najvyššie štátne vyznamenanie ČR.

gabo126

Keramik a zberateľ kinder figúrok, ak ich máte doma odložené v krabici, nejako sa dohodneme.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 482
Celková čítanosť: 2644015x
Priemerná čítanosť článkov: 5486x

Autor blogu

Kategórie