Založ si blog

Slovenské železnice bohapusto klamú a diskriminujú východ a cestujúcich

To čo predvádzajú ZSSK voči svojim cestujúcim je niečo neskutočné, až by som povedal, že úmyselne likvidačné. To, že nám stiahli z východu nové vlaky a dali nám staré džady, kde ešte aj na vecku musíte dávať pozor, ktorým smerom idete a hlavne „štíte“ do tej doslova osranej trúby, cez ktorú vidíte až na koľajnice, aby ste neostali náhodou mokrí! Dezolátny stav vagónov, neustále meškanie. Jediným pozitívom sú sprievodcovia. Tých naozaj chválim a neraz im aj pomôžem s arogantnými cestujúcimi, aj keď už strácajú nádej, že ich dokážu zmeniť.
Na východe vraj nič nie je a ďalší amatérsky minister dopravy to ide obhajovať. Jednoducho odfajčili súkromného dopravcu a nemali adekvátnu náhradu. Vyhrali tender, ale nemali nič!!! Tak to stiahli z východu, lebo nám nič netreba! Dokonca ten puk čo hrdo prehlasoval, že vraj ak bude vlak meškať hodinu, tak vrátia 50% cestovného a ak dve hodiny tak vrátia plné cestovné!!! Tak vám napíšem ako vrátia cestovné!!! Bohapustá lož vedúcich predstaviteľov ZSSK v priamom prenose! Alebo žeby to znovu platilo len na tejto trati a na ostatných cestujúcich sa vykašlú???
Tak toto je iná priama diskriminácia!!!
Železnice sa správajú ako likvidátor verejnej dopravy. Pre cestujúcich sa už stáva takéto cestovanie problémom. Platiaci cestujúci chcú služby na úrovni a nie takého správanie vedenia. Ešte aj knihu sťažností stiahli z pokladní a môžete sa sťažovať len cez net a aj to bez potvrdzujúceho emailu. Proste absurdita nad absurditu.
Teraz ten príklad správania s k platiacemu cestujúcemu! Takých riaditeľov a vedúcich prepustiť na čele s ministrom, ak si nevedia vážiť cestujúcich nech to radšej nerobia. Rád sa správam ekologicky a využívam hromadnú dopravu, ak je adekvátna! Toto čo sa deje dnes, je odstrašujúcim príkladom pre slušných cestujúcich. Je to hanba ZSSK a ich absolútnemu nezvládaniu zákonov!
V skratke, vlak meškal a ja som žiadal preplatenie cestovného za použitie iného dopravného prostriedku pretože nasledujúci prípoj išiel až o dve hodiny.
Odpoveď ZSSK
Dobrý deň,
je nám naozaj ľúto, že pri využití našich služieb došlo k situácii, ktorá Vám skomplikovala cestovanie. Chcem Vás ubezpečiť, že skutočne rozumieme dôvodom, ktoré Vás viedli k spísaniu podania.
Z dôvodu odrieknutia vlaku Os 3305 (porucha hnacieho koľajového vozidla – HKV), bol vlak RR 767 vedený v úseku Trenčín-Žilina ako osobný vlak, čím došlo k zmeškaniu daného vlaku.
Vlak RR 767 prišiel do ŽST Kysak o 10.21 h (+42 min) a vlak Os 8510 odišiel zo ŽST Kysak o 9.53 h. Ak by čakal na zmeškaný vlak RR 767, bol by zo ŽST Kysak zmeškaný 31 minút, čím by došlo k strate prípojov pre cestujúcich, ktorí cestovali vlakom Os 8510, ako aj k zmeškaniu obratových vlakov a vlakov zmeškaných narušením sledov vlakov.
V zmysle pomôcky ku Grafikonu vlakovej dopravy – Čakacie časy a opatrenia pri meškaní vlakov, čakací čas je určený čas, ktorý čaká určitý vlak z dôvodu prestupu cestujúcich v prípade oneskorenia prípojného vlaku. Ak nie je pomôckou „Čakacie časy a opatrenia pri meškaní vlakov osobnej dopravy“ určené inak, čaká na prípojné vlaky osobný vlak 10 minút
Pri meškaní vlakov je ťažké vyhovieť všetkým zúčastneným v preprave, nakoľko vzniknuté situácie sú negatívne vnímané tak zo strany cestujúcich, v prípade nezabezpečenia prestupu, ako i cestujúcich v čakajúcich vlakoch, v prípade navýšenia základných čakacích časov.
Vlakvedúca vlaku uviedla, že v jej pridelených vozňoch sa cestujúci zaujímali o prestup v ŽST Kysak. Kontrolu cestovných dokladov v traťovom úseku Spišská nová Ves – Kysak vykonávala a žiadny cestujúci ju o poskytnutie informácie o prípojnom vlaku smer Prešov – Sabinov nepožiadal. Zároveň uviedla, že vo vlaku bola nízka frekvencia cestujúcich a vzhľadom na výšku meškania + 42 min vlaku RR 767 bolo zrejmé, že vlak Os 8510 čakať nebude, keďže nešlo o posledný spoj v daný deň na smer Sabinov.
Prepravný poriadok ZSSK (PP ZSSK) je plne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1371/2007 /ES/ o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave a nepojednáva o možnosti kompenzácie z dôvodu zníženia komfortu, meškania spoja, alebo zmeškania prípoja vo vnútroštátnej preprave. Odškodnenie je možné priznať iba v rozsahu stanovenom PP ZSSK. Z uvedeného dôvodu Vám nevzniká nárok na kompenzáciu.
Úprimne ma mrzia Vaše ťažkosti počas cestovania. Spolu s Vami si želám optimálnu dopravnú situáciu, aby nás vlaky prepravili do cieľa vždy bezpečne a včas. Za meškanie vlaku, stratu prípoja a celkovo negatívny dojem zo služieb našej spoločnosti sa Vám v mene ZSSK ospravedlňujem.

S pozdravom a želaním príjemného dňa
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Úsek obchodu | oddelenie zákazníckych podaní

Moja odpoveď
Vlak vedúca klamala, nebola pri mne a nekontroloval ma vaša pracovníčka na telefóne ma informovala, že nárok na preplatenie lístka do 10 € mám v takomto prípade. Ak má naozaj kontrolovala, musí byť vedený záznam o kontrole môjho lístka v danom spoji. Takže kto z vás teraz klame? Všetko je overiteľné. Tak sa nevyhovárajte! Dvojhodinové meškanie nie je málo. A vynechanie spoja! Prečo vaša pracovníčka na informáciách zvádzala? Budem sa ďalej sťažovať a nebojte sa, medializácia vás neminie! Ak máte takýto prístup k zákazníkom. Meškanie je vada neschopnosť a problém, nie moja.
Keďže odmietate preplatiť cestovné žiadam zaplatiť rozdiel cestovného, ktoré som nevyužil na danej trase Kysak – Sabinov vo výške obyčajného cestovného. Predplatené cestovné je forma lístku a pre vyše 40 minútové meškanie som bol nútený využiť iné cestovné prostriedky. Na vrátenie cestovného na danej trati mám plné právo …..
Odpoveď ZSSK
Vážený pán Ing. Huraj,
vlak R 767 Cassovia je zložený z deviatich vozňov, ktoré sprevádza dvojčlenný sprevádzajúci personál. Počas Vašej cesty Spišská Nová Ves – Kysak vlakvedúce vykonávali kontrolu cestovných dokladov, no nachádzali sa zrejme v iných častiach súpravy.
Referentka Kontaktného centra Vám poskytla chybnú informáciu ohľadom odškodnenia za využitie autobusového spojenia. Jej pochybenie bolo riešené v právomoci jej priameho nadriadeného. Zároveň bola upozornená, aby si z podania vzala ponaučenie a do budúcnosti eliminovala nedostatky podávaných informácií. Za podanie nesprávnej informácie sa Vám ospravedlňuje.

Trasa vlakov sa sleduje v rámci celého obvodu a preto dispečer niekedy vzhľadom na vývoj dopravnej situácie zvolí taký variant, s ktorým cestujúci nie je spokojný, pretože on zo svojho pohľadu nepozná všetky okolnosti a súvislosti, ktoré musí vlakový dispečer riešiť operatívne.
Vlak Os 8510 nebol v daný deň posledné vlakové spojenie zo ŽST Kysak na smer Sabinov, preto Vám opakovane uvádzam, že podľa PP ZSSK, ktorý je plne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1371/2007 /ES/ o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave, nie je možné Vami požadované odškodnenie priznať vo Váš prospech.
Keďže cena MAXI KLASIK je stanovená tak, aby zahrňovala nezanedbateľnú zľavu na cestovnom, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. nepristupuje k odškodneniu držiteľov uvedenej ponuky z dôvodu meškania vlakov. Odškodnenie v odôvodnených prípadoch má držiteľ ponuky MAXIKLASIK iba v prípade meškania komerčných vlakov v zmysle ustanovení Prepravného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pre IC vlaky na trase Bratislava – Košice a späť (PP ZSSK IC).
Za spôsobené ťažkosti sa Vám v mene ZSSK ešte raz ospravedlňujem. Verím, že v budúcnosti prebehne Vaša cesta bez komplikácií.
Moja odpoveď
Tak moment. Právo na vrátenie cestovného mám aj s predplatenou kartou, práve preto je zvýhodnená, že nestojí jedno euro. Jasne ste pochybili a mne nepatrí odškodné? Zaplatím si cestovné, ktoré neprecestujem pretože by som meškal dve hodiny, vážená pani, dve hodiny!!!! Ste normálni? Napíšte mi kontakt priamo na vášho nadriadeného! Čo ste to za spoločnosť! Zaplatím cestovné a nemôžem ho využiť pre vašu chybu! Ešte aj vaša pracovníčka ma zle informovala, tak teda kto tu klame. Ak by som cestovné neplatil a išiel na čierno, tak odo mňa vymáhate cestovné. Ja vám dopredu zaplatím za služby a nemôžem ich kvôli vašej chybe využiť! Toto čo má znamenať! Toto si už zaslúži médiá! V danej vyhláške sa nič nevraví o nevrátení cestovného z predplatného cestovného. Zľava nie je dôvodom nevrátenia nevyužitého cestovného! Žiaľ, budem sa ďalej sťažovať! No zbohom, takéto služby!!
Tak poďme na zákon a vaše porušenia ktoré ste urobili a to Spotrebiteľský zákon – tak som im vypísal čo všetko porušili.

Odpoveď ZSSK
Dobrý deň,
v prílohe Vám zasielam stanovisko riaditeľa OIK ZSSK a.s. po prešetrení Vášho opakovaného podania vo veci žiadosti o zaplatenie rozdielu cestovného za nevyužitú trasu Kysak – Sabinov, dňa 09.11.2020.

S pozdravom
Q-755_2020-OIK-SL

Smatana s Budajom upiekli zdravý rozum v appke

13.07.2021

To, čo predviedol na tlačovke neúspešný učiteľ dejepisu, ktorého hlavnou náplňou bolo rátať konflikty, v ktorom sa zúčastnilo Rusko a hádzať hlava nehlava údaje bez ohľadu na dobu zriadenie a hlavne nevedel ani veľmi rozdiel medzi Ruskom a ZSSR. O to tak ani veľmi nejde. Teraz je z tohto učiteľa dejepisu expert na životné prostredie a najnovšie sa zviditeľnil absolútne [...]

Vedela Čaputová, čo činí? Tu už nepomôže žiaden zavraždený novinár.

08.07.2021

Progresívna aktivita bola zjavne bez rozmyslu. Určitým štýlom si strelili progresívci a celá vláda vlastný gól, podobne ako Ústavný súd odoprel občanom ich právo a vyhlásil ich len za potrebných pri hlasovaní vo voľbách. To už nie je demokracia, ani vláda ľudu, ale je to nástup totality, podobne kedysi argumentovali nacisti či komunisti. Vedúca úloha strany či fuhrera [...]

Som zaočkovaný, ale som na strane nezaočkovaných!

06.07.2021

Dnes v skratke. Vláda teroru v podobe nezmyselným vyhlášok a buzerácie občanov nemá konca! Takúto doslova amatérsku a myslím, že aj veľmi hlúpu vládu bez analytického myslenia sme naozaj nemali! Používa doslova nacistické metódy! Vydieranie je na dennom poriadku a neskutočný chaos rúca právny štát a slobodu občanov. Tu chcem apelovať aj na nezaočkovaných. Ja nedelím [...]

pocasie-2-8-2021

Zabudnite na tridsiatky, horúčavy si dajú pauzu. Dokedy?

01.08.2021 22:34

Slovensko už nebude také žeravé ako predtým. S tlakovou nížou prišiel aj chladnejší vzduch. Ako bude vyzerať prvý augustový týždeň?

Veronika Remišová

Remišová: Očkovacia lotéria je len doplnok, nie hlavný nástroj

01.08.2021 21:24

Očkovacia lotéria je len doplnkový nástroj na zvýšenie motivácie očkovať sa proti ochoreniu COVID-19, rozhodne nie hlavný pilier.

Požiare v Turecku

Oddych v Turecku ničia plamene. Útočí aj vírus

01.08.2021 20:00

Dovolenka vo viacerých tureckých letoviskách má ohnivú podobu. A aby nešťastia nebolo málo, počet nových prípadov nákazy koronavírusom je na vzostupe.

Hlavna Porec

Chorváti zadržali Nemcov, ktorí nechali deti a psa v rozpálenom aute

01.08.2021 19:39

Chorvátska polícia zadržala nemecký pár za to, že nechal v horúčave v zamknutom aute so zatvorenými oknami svoje dve deti a psa.

gabo126

Keramik a zberateľ kinder figúrok, ak ich máte doma odložené v krabici, nejako sa dohodneme.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 490
Celková čítanosť: 2716416x
Priemerná čítanosť článkov: 5544x

Autor blogu

Kategórie